• HDVN khoa 2014
  • TT khoa
  • khoa 2
  • Rung chuôn vàng
  • Hình flycam
  • Lễ trao giải PNVN 2014
  • Tuyen sinh ThS 2018
  • Defense
  • Lễ hội truyền thống

Kế hoạch chương trình hoạt động CLB khoa học và công nghệ thực phẩm năm học 2019-2020

CLB khoa học và công nghệ thực phẩm thông báo chi tiết các chương trình hoạt động trong năm học 2019-2020
Sinh viên vui lòng xem chi tiết kế hoạch tại đây.

Trân trọng./.
Các tin khác