• AUN
  • Rung chuôn vàng
  • Hình flycam
  • TT khoa
  • khoa 2
  • Lễ trao giải PNVN 2014
  • Defense
  • Lễ hội truyền thống

Giáo trình - Bài giảng

DANH MỤC GIÁO TRÌNH, BÀI GIẢNG ĐÃ NGHIỆM THU CẤP TRƯỜNG

STT

Tên tài liệu dạy học

Loại tài liệu dạy học

Tác giả

Năm phát hành

Quyết định phát hành

Ngành Công nghệ thực phẩm

Ngành Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm

 

1

Công nghệ bao bì và đóng gói thực phẩm

Giáo trình

Đỗ Vĩnh Long (Chủ biên)

2012

Số 1076/QĐ-DCT ngày 26/9/2012

x

x

 

Đặng Thị Yến

 

Nguyễn Thị Phượng

 

2

Công nghệ chế biến trà, cà phê, ca cao

Giáo trình

Nguyễn Thị Cúc (Chủ biên)

2012

Số 1075/QĐ-DCT ngày 26/09/2012

x

x

 

Hoàng Thị Trúc Quỳnh

 

Nguyễn Thị Ngọc Hợi

 

3

Công nghệ sản xuất bia

Giáo trình

Phan Vĩnh Hưng

2012

Số 1071/QĐ-DCT ngày 26/9/2012

x

 

 

4

Công nghệ sản xuất nước giải khát

Giáo trình

Phan Thị Hồng Liên (Chủ biên)

2012

Số 1073/QĐ-DCT ngày 26/9/2012

x

 

 

Đỗ Vĩnh Long

 

Nguyễn Thị Phượng

 

5

Công nghệ sản xuất đồ hộp thủy sản

Giáo trình

Nguyễn Công Bỉnh (Chủ biên)

2012

Số 605/QĐ-DCT ngày 19/6/2012

x

x

 

Lê Thị Thanh Hương

 

Nguyễn Văn Hiếu

 

Lê Phan Thùy Hạnh

 

6

Hóa học thực phẩm

Giáo trình

Trần Thị Minh Hà (Chủ biên)

2013

1663/QĐ-DCT
ngày 16/10/2013

x

x

 

Nguyễn Thị Thu Sang

 

Nguyễn Thủy Hà

 

7

Thực hành công nghệ chế biến rau quả

Tài liệu hướng dẫn thực hành

Đặng Thị Yến (Chủ biên)

2013

Số 2002/QĐ-DCT ngày 13/12/2013

x

x

 

Nguyễn Thị Cúc

 

Đỗ Vĩnh Long

 

8

Thực hành công nghệ sản xuất bia

Tài liệu hướng dẫn thực hành

Phan Vĩnh Hưng

2013

Số 1999/QĐ-DCT ngày
11/12/2013

x

 

 

9

Công nghệ chế biến lạnh đông thủy sản

Giáo trình

Nguyễn Công Bỉnh (Chủ biên)

2013

Số 2224/QĐ-DCT ngày 31/12/2013

x

 

 

Đinh Hữu Đông

 

Lâm Thế Hải

 

Lê Phan Thùy Hạnh

 

10

Công nghệ sản xuất rượu

Giáo trình

Phan Thị Hồng Liên

2013

Số 1998/QĐ-DCT ngày 11/12/2013

x

 

 

Đỗ Vĩnh Long

 

Nguyễn Thị Phượng

 

11

Vệ sinh an toàn thực phẩm

Giáo trình

Lê Thị Hồng Ánh

2014

Số 279/QĐ-DCT ngày 06/03/2014

x

x

 

Cao Xuân Thủy

 

12

Kỹ thuật thực phẩm 2

Giáo trình

Đào Thanh Khê (Chủ biên)

2014

Số 2065/QĐ-DCT ngày 15/8/2014

x

x

 

Nguyễn Hữu Quyền

 

Hồ Tấn Thành

 

13

Thực hành phân tích vi sinh thực phẩm

Tài liệu hướng dẫn thực hành

Đinh Thị Hải Thuận (Chủ biên)

2014

Biên bản nghiệm thu cấp trường ngày 10/6/2014

x

x

 

Nguyễn Thúy Hương

 

Phan Thị Kim Liên

 

Nguyễn Thị Kim Oanh

 

Liêu Mỹ Đông

 

14

Thực hành công nghệ chế biến thịt, trứng

Tài liệu hướng dẫn thực hành

Nguyễn Thị Thu Huyền (Chủ biên)

2015

Số 1462/QĐ-DCT ngày 21/9/2015

x

 

 

Trần Quyết Thắng

 

15

Thực hành công nghệ sản xuất nước giải khát

Tài liệu hướng dẫn thực hành

Nguyễn Thị Phượng (Chủ biên)

2014

Số 63/QĐ-DCTngày 14/01/2014

x

 

 

Phan Thị Hồng Liên

 

Đỗ Vĩnh Long

 

16

Thực hành công nghệ chế biến trà, cà phê, cacao

Tài liệu hướng dẫn thực hành

Nguyễn Thị Cúc (Chủ biên)

2015

Số 1463/QĐ-DCT ngày 21/9/2015

x

x

 

Nguyễn Thị Ngọc Hợi

 

Hoàng Thị Trúc Quỳnh

 

17

Thí nghiệm Vi sinh vật học thực phẩm

Tài liệu hướng dẫn thực hành

Phan Thị Kim Liên (Chủ biên)

2016

Số 1375/QĐ-DCT ngày 07/09/2016

x

x

 

Đinh Thị Hải Thuận

 

Nguyễn Thúy Hương

 

18

Thực hành công nghệ sản xuất và kiểm soát chất lượng rượu, bia, nước giải khát

Tài liệu hướng dẫn thực hành

Phan Thị Hồng Liên (Chủ biên)

2016

Số 899/QĐ-DCT ngày 17/06/2016

 

x

 

Phan Vĩnh Hưng

 

19

Thực hành công nghệ chế biến và kiểm soát chất lượng thịt, thủy sản

Tài liệu hướng dẫn thực hành

Trần Quyết Thắng (Chủ biên)

2016

Số 904/QĐ-DCT ngày 17/6/2016

 

x

 

Nguyễn Thị Thu Huyền

 

20

Quản lý chuỗi cung ứng và truy nguyên nguồn gốc thực phẩm

Bài giảng điện tử

Đỗ Thị Lan Nhi

2016

Biên bản nghiệm thu cấp trường ngày 23/6/2016

x

x

 
 
 

21

Quy phạm thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (GAP)

Bài giảng điện tử

Đỗ Thị Lan Nhi

2016

Biên bản nghiệm thu cấp trường ngày 23/6/2016

 

x

 
 
 

22

Đánh giá rủi ro và quản lý an toàn thực phẩm

Bài giảng điện tử

Đỗ Thị Lan Nhi

2016

Biên bản nghiệm thu cấp trường ngày 23/6/2016

 

x

 

23

Thực hành đánh giá rủi ro và quản lý an toàn thực phẩm

Tài liệu hướng dẫn thực hành

Đỗ Thị Lan Nhi (Chủ biên)

2016

Biên bản nghiệm thu cấp trường ngày 23/6/2016

 

x

 

Nguyễn Thị Thảo Minh

 

Nguyễn Thị Quỳnh Trang

 

24

Vật lý thực phẩm

Giáo trình

Trần Lệ Thu (Chủ biên)

2016

Số 1154/QĐ-DCT ngày 04/08/2016

x

x

 

Nguyễn Thị Ngọc Hợi

 

Phan Vĩnh Hưng

 

25

Phụ gia thực phẩm

Giáo trình

Nguyễn Phú Đức

2016

Số 1264/QĐ-DCT ngày 23/08/2016

x

x

 

Lê Thị Hồng Ánh

 

26

Thực hành công nghệ sản xuất rượu bia nước giải khát

Tài liệu hướng dẫn thực hành

Phan Vĩnh Hưng (Chủ biên)

2016

Số 1266/QĐ-DCT ngày 23/08/2016

x

 

 

Phan Thị Hồng Liên

 

Nguyễn Thị Phượng

 

27

Thực hành công nghệ sản xuất dầu thực vật

Tài liệu hướng dẫn thực hành

Nguyễn Hữu Quyền (Chủ biên)

2016

Số 1265/QĐ-DCT ngày 23/08/2016

x

x

 

Mạc Xuân Hòa

 

Nguyễn Thị Quỳnh Như

 

Nguyễn Lê Ánh Minh

 

28

Thực hành phân tích hóa lý thực phẩm 1

Tài liệu hướng dẫn thực hành

Nguyễn Thị Hải Hòa (Chủ biên)

2017

Số 668/QĐ-DCT ngày 19/4/2017

x

x

 

Phạm Thị Cẩm Hoa

 

Nguyễn Cẩm Hường

 

Vũ Hoàng Yến

 

29

Phân tích hóa lý thực phẩm 1

Giáo trình

Lê Thị Hồng Ánh (Chủ biên)

2017

Số 1110/QĐ-DCT ngày 12/6/2017

x

x

 

Nguyễn Thị Hải Hòa

 

Phạm Thị Cẩm Hoa

 

Nguyễn Cẩm Hường

 

Vũ Hoàng Yến

 

30

Hóa sinh học thực phẩm

Giáo trình

Lê Thị Hồng Ánh (Chủ biên)

2017

Số 1167/QĐ-DCT ngày 12/6/2017

x

x

 

Trần Thị Minh Hà

 

Nguyễn Thị Thu Sang

 

Nguyễn Thủy Hà

 

Lê Thị Thúy Hằng

 

Nguyễn Phan Khánh Hòa

 

31

Công nghệ chế biến sữa

Giáo trình

Lê Thị Hồng Ánh

2017

Số 1305/QĐ-DCT ngày 10/07/2017

x

x

 

32

Công nghệ sản xuất rượu, bia, nước giải khát

Giáo trình

Lê Thị Hồng Ánh (Chủ biên)

2017

Số 1235/QĐ-DCT ngày 29/6/2017

x

x

 

Phan Thị Hồng Liên

 

Phan Vĩnh Hưng

 

Ngô Duy Anh Triết