• AUN
  • Rung chuôn vàng
  • Hình flycam
  • TT khoa
  • khoa 2
  • Lễ trao giải PNVN 2014
  • Defense
  • Lễ hội truyền thống

Kết quả đăng ký đề tài Đồ án tốt nghiệp năm 2019 - 2020

Khoa Công nghệ thực phẩm thông báo về Kết quả đăng ký đề tài Đồ án tốt nghiệp năm học 2019 - 2020 khóa 07DHTP, 07DHDB và sinh viên khóa cũ có đăng ký học phần

Đề nghị sinh viên kiểm tra thông tin sau:

- Kiểm tra kết quả đăng ký học phần phải đúng khóa và đúng khoa chuyên ngành là khoa Công nghệ thực phẩm

- Kiểm tra kết quả đăng ký đề tài thành công tại đây.

- Theo dõi các mốc thời gian theo tiến độ đã thông báo để thực hiện.

Đề nghị sinh viên theo dõi và thực hiện theo thông báo này.

Trân trọng./.

13/01/2020 00:00
Các tin khác