• AUN
  • Rung chuôn vàng
  • Hình flycam
  • TT khoa
  • khoa 2
  • Lễ trao giải PNVN 2014
  • Defense
  • Lễ hội truyền thống

Thông báo thời gian và địa điểm báo cáo Thực tập tốt nghiệp khóa 17CDTP năm học 2019-2020

Thông báo thời gian và địa điểm báo cáo Thực tập tốt nghiệp khóa 17CDTP năm học 2019-2020

Khoa Công nghệ thực phẩm thông báo thời gian và địa điểm báo cáo Thực tập tốt nghiệp khóa 17CDTP năm học 2019-2020, cụ thể như sau:
1. Hội đồng bảo vệ: sinh viên bảo vệ tại Hội đồng của giảng viên hướng dẫn
2. Thời gian và địa điểm:

Stt

Họ và

Tên

Thời gian

Ghi chú

 

Hội đồng 1

18 giờ
Ngày 07/01/2020
Địa điểm: GVHD cập nhật địa điểm cho SV

Sinh viên thầy Hưng thực hiện báo cáo.

1

Phan Vĩnh

Hưng

2

Mạc Xuân

Hòa

 

Hội đồng 2 (B.209)

17 giờ
Ngày 09/01/2020

 

 

 

3

Phạm Thị Thùy

Dương

4

Trần Thị Hồng

Cẩm

 

Hội đồng 3 (D.306)

08 giờ
ngày 10/01/2020

Sinh viên cô Ánh thực hiện báo cáo.

 

5

Lê Thị Hồng

Ánh

6

Hoàng Thị Trúc

Quỳnh

 

Hội đồng 4 (D.304)

08 giờ
ngày 10/01/2020

 

 

 

7

Nguyễn Thị Thu

Huyền

8

Hoàng Thị Ngọc

Nhơn

 

Hội đồng 5 (D.302)

07 giờ
ngày 10/01/2020

 

 

 

9

Đỗ Mai Nguyên

Phương

10

Đào Thị Tuyết

Mai

 

 

Hội đồng 6 (D.202)

14 giờ
ngày 10/01/2020

 

 

 

11

Nguyễn Lê Ánh

Minh

12

Hà Thị Thanh

Nga

 

Hội đồng 7 (B.201)

18 giờ
ngày 10/01/2020

 

 

13

Mạc Xuân

Hòa

14

Nguyễn Hữu

Quyền

15

Trần Quyết

Thắng

 

Hội đồng 8 (B.203)

13 giờ
ngày 11/01/2020

 

 

 

16

Nguyễn Thị Thảo

Minh

17

Nguyễn Thị Hải

Hòa

 

Hội đồng 9 (B.201)

08 giờ
ngày 11/01/2020

 

 

 

 

18

Đặng Thị

Yến

19

Đỗ Vĩnh

Long

20

Nguyễn Hoàng

Anh

 

Hội đồng 10 (Phòng Đào tạo)

14 giờ
ngày 13/01/2020

Sinh viên thầy Nguyên thực hiện báo cáo.

21

Nguyễn Thanh

Nguyên

22

Phạm Trọng

Luyện

Đề nghị sinh viên theo dõi và thực hiện theo thông báo này.
Trân trọng./.

07/01/2020 00:00
Các tin khác