• AUN
  • Rung chuôn vàng
  • Hình flycam
  • TT khoa
  • khoa 2
  • Lễ trao giải PNVN 2014
  • Defense
  • Lễ hội truyền thống

Danh sách sinh viên chưa nộp đề xuất đề tài  KLTN năm học 2019 - 2020.

Khoa Công nghệ thực phẩm trân trọng thông báo Danh sách sinh viên chưa nộp đề xuất đề tài  KLTN năm học 2019 - 2020.

Danh sách sinh viên chưa nộp đề xuất đề tài  KLTN, sinh viên xem tại đây.

Danh sách đề tài chưa có sinh viên đăng ký, sinh viên xem tại đây.

Sinh viên vui lòng nộp bổ sung đề xuất đề tài  KLTN năm học 2019 - 2020.

Thời hạn: từ ngày ra thông báo đến 16h ngày 30/12/2019.

Mọi vấn đề thắc mắc sinh viên vui lòng phản hồi về văn phòng khoa Công nghệ thực phẩm trước ngày 31/12/2019. Sau thời hạn trên khoa CNTP không giải quyết các vấn đề liên quan đến nội dung trên.

Trân trọng./.

 

26/12/2019 00:00
Các tin khác