• AUN
  • Rung chuôn vàng
  • Hình flycam
  • TT khoa
  • khoa 2
  • Lễ trao giải PNVN 2014
  • Defense
  • Lễ hội truyền thống

Thông báo thu học phí học kỳ 2 hệ cao đẳng năm học 2019-2020.

Khoa Công nghệ thực phẩm trân trọng thông báo về việc Thu học phí học kỳ 2 hệ cao đẳng năm học 2019-2020.
Sinh viên vui lòng xem chi tiết tại đây.

Trân trọng!

25/12/2019 00:00
Các tin khác