• AUN
  • Rung chuôn vàng
  • Hình flycam
  • TT khoa
  • khoa 2
  • Lễ trao giải PNVN 2014
  • Defense
  • Lễ hội truyền thống

Thông báo xem và download Hình ảnh Lễ trao bằng tốt nghiệp năm 2019

Khoa Công nghệ thực phẩm thông báo đến toàn thể sinh viên khoa Công nghệ thực phẩm tốt nghiệp năm 2019 link xem và download hình ảnh trao bằng tốt nghiệp, cụ thể như sau:

1. Xem và download hình ảnh trao bằng tốt nghiệp Ca 1 tại đây.

2. Xem và download hình ảnh trao bằng tốt nghiệp Ca 2 tại đây.

Trân trọng./.

30/10/2019 08:23
Các tin khác