• AUN
  • Rung chuôn vàng
  • Hình flycam
  • TT khoa
  • khoa 2
  • Lễ trao giải PNVN 2014
  • Defense
  • Lễ hội truyền thống

Phân công GVHD Đồ án học phần phân tích thực phẩm HK1 năm học 2019 - 2020

 Khoa Công nghệ thực phẩm thông báo danh sách phân công GVHD Đồ án học phần phân tích thực phẩm HK1 năm học 2019 - 2020.
Sinh viên vui lòng xem chi tiết tại đây.
Thời gian gặp GVHD nhận nhiệm vụ: 18g00 thứ 5 ngày 10/10/2019
Địa điểm:
- Thầy Dương Hữu Huy: A.303
- Thầy Nguyễn Thanh Nam: A.304
- Cô Nguyễn Thị Hải Hòa: A.306
- Cô Phạm Thị Cẩm Hoa: F.201
- Cô Nguyễn Cẩm Hường: F.203
Trân trọng./
08/10/2019 16:50
Các tin khác