• AUN
  • Rung chuôn vàng
  • Hình flycam
  • TT khoa
  • khoa 2
  • Lễ trao giải PNVN 2014
  • Defense
  • Lễ hội truyền thống

Phân công GVHD Đồ án phát triển sản phẩm thực phẩm khóa 17CDTP

 Khoa Công nghệ thực phẩm thông báo danh sách phân công GVHD Đồ án phát triển sản phẩm thực phẩm khóa 17CDTP.
Sinh viên vui lòng xem chi tiết tại đây.
Thời gian gặp GVHD nhận nhiệm vụ: 18g00 thứ 5 ngày 10/10/2019
Địa điểm:
- Cô Trần Thị Hồng Cẩm: B.202
- Cô Phạm Thị Thùy Dương: B.202
- Cô Trần Thị Cúc Phương: B.202
- Cô Nguyễn Lê Ánh Minh: B.302
- Cô Hoàng Thị Ngọc Nhơn: B.302
- Thầy Nguyễn Phú Đức: B.302
- Thầy Trần Quyết Thắng: B.304
- Thầy Trần Chí Hải: B.304
- Thầy Mạc Xuân Hòa: B.304
- Cô Lê Thùy Linh + Cô Nguyễn Thị Quỳnh Trang: B.307
- Thầy Ngô Duy Anh Triết + Thầy Lê Minh Tâm: B.306

Trân trọng./
07/10/2019 14:49
Các tin khác