• AUN
  • Rung chuôn vàng
  • Hình flycam
  • TT khoa
  • khoa 2
  • Lễ trao giải PNVN 2014
  • Defense
  • Lễ hội truyền thống

Phân công GVHD Đồ án học phần Kỹ thuật thực phẩm HK1 năm học 2019-2020

Khoa Công nghệ thực phẩm thông báo danh sách phân công GVHD Đồ án học phần Kỹ thuật thực phẩm HK1 năm học 2019-2020
Sinh viên vui lòng xem chi tiết tại đây.
Thời gian gặp GVHD nhận nhiệm vụ theo từng khóa
- Khóa 07DHTP: 18g00 thứ 2 ngày 30/9/2019
- Khóa  08DHTP: 18g00 thứ  2 ngày 07/10/2019
Địa điểm: * Khóa  08DHTP: 18g00 thứ  2 ngày 07/10/2019
- Thầy Phan Thế Duy + Thầy Đào thanh Khê: A405
- Thầy Trần Văn Hùng: A404
- Thầy Phan Vĩnh Hưng: A403
- Thầy Mạc Xuân Hòa: A304
- Thầy Trần Chí Hải: B503
- Thầy Huỳnh Thái Nguyên: A306
- Thầy Nguyễn Hữu Quyền: A305
- Thầy Tiền Tiến Nam: A303
Trân trọng./.
27/09/2019 18:14
Các tin khác