• AUN
  • Rung chuôn vàng
  • Hình flycam
  • TT khoa
  • khoa 2
  • Lễ trao giải PNVN 2014
  • Defense
  • Lễ hội truyền thống

Thông báo gia hạn nộp bài và thực hiện khảo sát khoá 06DH, 16CD

 Khoa Công nghệ thực phẩm thông báo đến toàn thể sinh viên khóa 06DHTP, 06DHDB,  16CDTP về việc gia hạn thực hiện khảo sát sinh viên toàn khóa học khoá 06DHTP, 06DHDB và nộp bài tốt nghiệp hoàn chỉnh  khoá 06DHTP, 06DHDB, 16CDTP, cụ thể:  
Thời gian thực hiện: từ ngày 18/07/2019 – đến 11g00 ngày 20/07/2019
Hình thức: Sinh viên thực hiện theo thông báo nộp bài và khảo sát.
Đối tượng: sinh viên có tên trong danh sách chưa nộp báo cáo hoàn thiện hoặc chưa thực hiện khảo sát kết thúc chương trình (xem danh sách tại đây)
Trân trọng./.
 
18/07/2019 09:08
Các tin khác