• AUN
  • Rung chuôn vàng
  • Hình flycam
  • TT khoa
  • khoa 2
  • Lễ trao giải PNVN 2014
  • Defense
  • Lễ hội truyền thống

Thông báo giáo vụ

Công ty TNHH Nước giải khát Coca-Cola Việt Nam thông báo tuyển dụng (17/01/2020)

Vui lòng xem nội dung tại phần "Chi tiết"

Thông báo tuyển dụng giáo vụ khoa Công nghệ thực phẩm (02/01/2020)

Vui lòng xem nội dung tại phần "Chi tiết"

Thông báo thu học phí học kỳ 2 năm học 2019-2020 (30/12/2019)

Vui lòng xem nội dung tại phần "chi tiết".

Thông báo thu học phí học kỳ 2 hệ cao đẳng năm học 2019-2020. (25/12/2019)

Vui lòng xem nội dung tại phần "chi tiết".

Kết quả xét học vụ của sinh viên năm học 2018 - 2019 (17/12/2019)

Vui lòng xem nội dung tại phần "Chi tiết"

Thông báo về việc trả xe gắn máy (16/12/2019)

Vui lòng xem nội dung tại phần "Chi tiết"

Nội quy học đường Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp.HCM (16/12/2019)

Vui lòng xem nội dung tại phần "Chi tiết"

 
1234588   Next »