• AUN
  • Rung chuôn vàng
  • Hình flycam
  • TT khoa
  • khoa 2
  • Lễ trao giải PNVN 2014
  • Defense
  • Lễ hội truyền thống

Các lớp sinh viên

STT

Lớp sinh viên

Sĩ số

Ban cán sự lớp

GVCN/CVHT

HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

 

1

06DHDB1

79

Nguyễn Hoàng Trâm Anh (LT)

Ngô Duy Anh Triết

Lê Thị Phương Thảo (LP)

trietnda@cntp.edu.vn

2

06DHDB2

70

Cao Trần Minh Hiếu (LT)

Lê Thùy Linh

Nguyễn Thị Hồng Gấm (LP)

linhlt@cntp.edu.vn

3

06DHDB3

80

Nguyễn Phi Hùng (LT)

Nguyễn Cẩm Hường

Nguyễn Vũ Thảo Vi (LP)

huongnc@cntp.edu.vn

4

06DHTP1

84

Hồ Thị Phượng Loan (LT)

Phan Thị Hồng Liên

Doãn Thị Ngọc Oanh  (LP)

lienpth@cntp.edu.vn

5

06DHTP2

67

Nguyễn Thị Phương Anh (LT)

Nguyễn Thị Thùy Dung

Ngô Thị Trúc Linh (LP)

dungntt@cntp.edu.vn

6

06DHTP3

66

Khương Quý Hân (LT)

Phan Vĩnh Hưng

Võ Duy Khánh (LP)

pvhung@cntp.edu.vn

7

06DHTP4

65

Đoàn Thị Linh Tuyền (LT)

Trần Quyết Thắng

Phạm Mỹ Hiền (LP)

thangtq@cntp.edu.vn

8

06DHTP5

65

Trương Thị Thúy (LT)

Đặng Thị Yến

Hà Hồng Nhi (LP)

yendt@cntp.edu.vn

9

06DHTP6

74

Vương Khánh Linh (LT)

Hoàng Thị Trúc Quỳnh

Nguyễn Thành Phúc (LP)

quynhhtt@cntp.edu.vn

10

07DHDB1

70

Trần Thị Hồng Hoà (LT)

Nguyễn Thị Thảo Minh

Hồ Thị Ngọc (LP)

minhntt@cntp.edu.vn

11

07DHDB2

68

Hồ Cao Minh (LT)

Phạm Thị Cẩm Hoa

Trần Thị Mỹ Dung (LP)

hoaptc@cntp.edu.vn

12

07DHTP1

76

Nguyễn Minh Phúc (LT)

Nguyễn Thị Kim Oanh

Đoàn Trung Nam (LP)

oanhntk@cntp.edu.vn

13

07DHTP2

75

Nguyễn Thị Mỹ Trang (LT)

Nguyễn Thị Hải Hòa

Nguyễn Ngọc Thu Hà (LP)

hoanth@cntp.edu.vn

14

07DHTP3

75

Ngô Đức Ngự (LT)

Đinh Thị Hải Thuận

Hoàng Thị Phượng (LP)

thuandth@cntp.edu.vn

15

07DHTP4

80

Cao Kinh Luân (LT)

Liêu Mỹ Đông

Lê Thị Hồng Yến (LP)

donglm@cntp.edu.vn

16

08DHDB1

54

Lê Thanh Tú (LT)

Nguyễn Thị Quỳnh Trang

Phan Lạc Bình (LP)

trangntq@cntp.edu.vn

17

08DHDB2

54

Trương Huỳnh Duyên (LT)

Mạc Xuân Hòa

Lê Vỉnh Xuyên (LP)

hoamx@cntp.edu.vn

18

08DHDB3

56

Nguyễn Lương Kỳ Duyên (LT)

Trần Thị Cúc Phương

Lê Thanh Nhàn (LP)

phuongttc@cntp.edu.vn

19

08DHTP1

67

Nguyễn Linh Phương (LT)

Phạm Thị Thùy Dương

Nguyễn Lê Ý Nhi (LP)

pttduong@cntp.edu.vn

20

08DHTP2

67

Tiêu Minh Huy (LT)

Nguyễn Thanh Nam

Phan Ngọc Lan Tiên (LP)

namnt@cntp.edu.vn

21

08DHTP3

67

Vũ Trung Anh (LT)

Trần Văn Hùng

Huỳnh Thị Kiều Trinh (LP)

hungtv@cntp.edu.vn

22

08DHTP4

67

Nguyễn Ngô Tuấn Thành (LT)

Trần Chí Hải

Phạm Thị Thuỳ Trang (LP)

haitc@cntp.edu.vn

23

08DHTP5

67

Trần Thị Chi Mai (LT)

Đỗ Mai Nguyên Phương

Phan Quang Khánh Nhật (LP)

phuongdmn@cntp.edu.vn

24

08DHTP6

67

Nguyễn Thị Lan Phương (LT)

Nguyễn Thị Quỳnh Như

Triệu Ngọc Phú (LP)

nhuntq@cntp.edu.vn

25

08DHTP7

67

Hà Đức Hải (LT)

Huỳnh Văn Kiệt

Vũ Quang Minh (LP)

kiethv@cntp.edu.vn

26

09DHDB1

64

Võ Thị Kim Ly (LT)

Ngô Duy Anh Triết

Đặng Anh Vy (LP)

trietnda@cntp.edu.vn

27

09DHDB2

63

Cao Thị Huyền (LT)

Nguyễn Thị Quỳnh Trang

Lê Lâm Thảo Uyên (LP)

trangntq@cntp.edu.vn

28

09DHTP1

59

Dương Hoài Phương (LT)

Nguyễn Lê Ánh Minh

Đặng Thị Hoàng Hiệp (LP)

minhnla@cntp.edu.vn

29

09DHTP2

59

Nguyễn Thị Thảo Trâm (LT)

Nguyễn Thị Thảo Minh

Tăng Thị Bích Châm

minhntt@cntp.edu.vn

30

09DHTP3

59

Huỳnh Tấn Phú (LT)

Đỗ Mai Nguyên Phương

Nguyễn Ngọc Linh Nhi (LP)

phuongdmn@cntp.edu.vn

31

09DHTP4

58

Nguyễn Thị Yến Nhi (LT)

Nguyễn Thị Thùy Dương

Nguyễn Thị Cẩm Quỳnh (LP)

duongntt@cntp.edu.vn

32

09DHTP5

59

Lê Đoàn  Phúc Khang (LT)

Đào Thị Tuyết Mai

Võ Thị Hoài Thanh (LP)

maidtt@cntp.edu.vn

33

09DHTP6

59

Nguyễn Thị Thùy Dung (LT)

Phan Thế Duy

Đoàn Dương Duy (LP)

duypt@cntp.edu.vn

34

09DHTP7

59

Trần Thị Huyền My (LT)

Hoàng Thị Trúc Quỳnh

Trịnh Nhật Hào (LP)

quynhhtt@cntp.edu.vn

35

09DHTP8

59

Nguyễn Thị Ngọc Thanh Xuân (LT)

Phạm Thị Thùy Dương

Thân Thị Thanh Truyền (LP)

pttduong@cntp.edu.vn

36

09DHTP9

56

Phạm Đức Thảo (LT)

Trần Chí Hải

Đặng Thị Phương Thùy (LP)

haitc@cntp.edu.vn

HỆ ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG

 

 

1

06DHLTP1

80

Trương Huỳnh Tiên (LT)

Trần Văn Hùng

Tô Văn Trạng (LP)

hungtv@cntp.edu.vn

2

07DHLTP1

61

Nguyễn Thị Phương Anh (LT)

Phan Thị Kim Liên

Trần Quốc Bảo

lienptk@cntp.edu.vn

HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY

 

 

1

16CDTP1

93

Hoàng Thị Quý Mến (LT)

Nguyễn Thị Ngọc Thúy

Trần Hoài Thư (LP)

thuyntn@cntp.edu.vn

2

16CDTP2

80

Bùi Trung Hậu (LT)

Nguyễn Thị Ngọc Thúy

Dương Tiến Đạt (LP)

thuyntn@cntp.edu.vn

3

16CDTP3

80

Phạm Lê Ngân Giang (LT)

Nguyễn Thị Ngọc Thúy

Nguyễn Ngọc Anh Thư (LP)

thuyntn@cntp.edu.vn

4

16CDTP4

81

Lê Thị Cẩm Vân (LT)

Nguyễn Thị Ngọc Thúy

Võ Thị Thùy Dương (LP)

thuyntn@cntp.edu.vn

5

16CDTP5

30

Cao Thị Hồng Phúc (LT)

Phan Thị Kim Liên

Lê Thị Thủy (LP)

lienptk@cntp.edu.vn

6

16CDTP6

40

Nguyễn Thị Thu Trang (LT)

Phan Thị Kim Liên

Trần Văn Tiến (LP)

lienptk@cntp.edu.vn

7

17CDTP1

63

Phạm Thị Hồng Vân (LT)

Vũ Hoàng Yến

Trịnh Thị Ngọc Hậu (LP)

yenvh@cntp.edu.vn

8

17CDTP2

62

Trần Thị Dương (LT)

Vũ Hoàng Yến

Phạm Ngọc Vân Anh (LP)

yenvh@cntp.edu.vn

9

17CDTP3

61

Bùi Nhật Thành (LT)

Vũ Hoàng Yến

Nguyễn Thu Sương (LP)

yenvh@cntp.edu.vn

10

17CDTP4

62

Lê Thị Cẩm Vân (LT)

Hoàng Thị Ngọc Nhơn

Lê Ngọc Kim Ngân (LP)

nhonhtn@cntp.edu.vn

11

17CDTP5

62

Trần Thị Cẩn Nhung (LT)

Hoàng Thị Ngọc Nhơn

Huỳnh Thị Kim Thu (LP)

nhonhtn@cntp.edu.vn

12

17CDTP6

61

Nguyễn Thị Thanh Hiền (LT)

Hoàng Thị Ngọc Nhơn

Nguyễn Minh Tiến Điệp (LP)

nhonhtn@cntp.edu.vn

13

18CDTP1

60

Đỗ Thị Biên Hòa (LT)

Hà Thị Thanh Nga

Nguyễn Nguyễn Thanh Thảo (LP)

ngahtt@cntp.edu.vn

14

18CDTP2

58

Lê Sỹ Cường (LT)

Hà Thị Thanh Nga

Đinh Thị Nhật Lệ (LP)

ngahtt@cntp.edu.vn

15

18CDTP3

55

Đoàn Quang Huy (LT)

Hà Thị Thanh Nga

Trần Lâm Thiên Nhi (LP)

ngahtt@cntp.edu.vn

16

18CDTP4

56

Nguyễn Thị Mai Dung (LT)

Nguyễn Cẩm Hường

Phạm Ngọc Phước (LP)

huongnc@cntp.edu.vn

17

18CDTP5

58

Đỗ Trung Hậu (LT)

Nguyễn Cẩm Hường

Kiều Huỳnh Đông Nghi (LP)

huongnc@cntp.edu.vn

18

18CDTP6

57

Phạm Thị Nga (LT)

Nguyễn Cẩm Hường

Nguyễn Minh Chuyển (LP)

huongnc@cntp.edu.vn

19

18CDTP7

57

Nguyễn Văn Bình (LT)

Đào Thị Tuyết Mai

Văn Thị Huyền (LP)

maidtt@cntp.edu.vn

20

18CDTP8

58

Lê Huyền Trang (LT)

Đào Thị Tuyết Mai

Lê Thị Mỹ Tuyền (LP)

maidtt@cntp.edu.vn

21

18CDKN

32

Lê Thanh Thủy (LT)

Nguyễn Thanh Nam

Trương Quốc Thắng (LP)

namnt@cntp.edu.vn